Geschiedenis van K.T.D.V. Populaire Halle vzw

Onze club bestaat meer dan 100 jaar.

Een kleine historiek:

Er bestond reeds een turnkring in 1878 met aan de leiding de heren Jules Serre, Parmentier en Paternoster.
In 1888 werd vervolgens de “Cercle de Gymnastique et d’Escrime” opgericht onder het voorzitterschap van de heer Henri Borremans.
Deze twee verenigingen hebben in 1897 “La Populaire” opgericht. Aan het hoofd van de nieuwe turnvereniging stonden toen de heren Adolphe Van Steenwegen, Louis Serre, Arthur Langhendries en vele anderen.
In 1900 werd de heer Emile Remé verkozen als voorzitter en werd de heer Jules Austraet aangesteld als directeur.
Van 1920 tot 1926 fungeerde de heer Henri Roggemans als voorzitter.
Van 1926 tot 1964 werd het voorzitterschap waargenomen door de heer Jules Jacmin, de vader van onze latere ere voorzitter Jean Jacmin.
In 1964 is de heer Joseph Vandenborre voorzitter geworden en dit tot 1979. Joseph had toen de mooi leeftijd van 90 jaar bereikt. La Populaire was tot 1979 een vzw.
Onder zijn voorzitterschap werd er deelgenomen aan wedstrijden AGH . “La populaire” had verschillende kampioenen in zijn rangen.
Sinds 1979 tot 2009 was de heer Armand Deridder voorzitter van de Populaire. Hij kon rekenen op zijn trouwe medewerkers Marie en Sabine Bonnewijn, Victor Delmé, Pierre Pex, Jean Vanés en de reeds overleden Joseph Roggemans en een hele ploeg trouwe medewerkers van de turnkring. Armand bleef 30 jaar voorzitter. Onder zijn voorzitterschap veranderde de vereniging in een vereniging in onverdeeldheid en later in een feitelijke vereniging.
In deze periode veranderde de naam in Koninklijke Turnvereniging Populaire.
Met Marie en Sabine werd er deelgenomen aan gezamenlijke oefeningen wedstrijden van dames.
De heer Armand Bois d’Enghien was gedurende 40 jaar turner en penningmeester van de Populaire.
De turnvereniging vierde zijn honderdste verjaardag in 1979 en telde toen 432 actieve leden. De lessen werden gegeven door 18 lesgevers en helpers.
Vanaf augustus 2009 nam voor het eerst in de geschiedenis van de Populaire een vrouw het roer over: Magda Steenhouwer.
In 2010 is de turnvereniging terug een V.Z.W. geworden, met de naam “Koninklijke Turn Vereniging Populaire Halle vzw”
In 2010 behaalden we het tweede Ik Gym label.
In maart 2011 startte Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw een samenwerking met Fris vzw en de stad Halle met PopFris (dansen en bewegen op muziek voor kinderen en volwassenen met een beperking). De samenwerking was van korte duur. Een jaar later verbrak Friss vzw de samenwerking.
De wedstrijdploeg trampoline en DMT groeide stilaan.
Seizoen 2012-2013 :
start met wedstrijddans voor jongeren. 2014 -2015 werd er gestart met wedstrijddans kids.
We stapten over van recrea niveau trampoline voor instappers naar het I-niveau. Met succes.
Seizoen 2013-2014 :
we krijgen te horen dat de stad onze turnzaal en de schoolgebouwen openbaar gaat verkopen. We stellen ons kandidaat om de turnzaal te kopen. Geen degelijk antwoord van de stad en de aankoop gaat niet door.
Trampolinespringers halen goede resultaten. Kim Steenhouwer werd Vlaams Brabants kampioen DMT.
Nieuw bestuurslid Dirk Amelinckx verantwoordelijke voor sponsoring en website.
Ook Femke Boon komt ons bestuur vervoegen als coördinator voor de dansgroepen.
2014-2015:
Jelco Monseu 2de Vlaams kampioenschap trampoline niveau C
Eerste maal dansfeest met alleen de dansgroepen in CC ’t Vondel. Groot succes de zaal zat vol.
2015-2016 :
Doordat we een groot aantal dansgroepen hadden waaronder 2 wedstrijdgroepen (Pop Generation Kids en Pop Generation) werd de naam veranderd in “Koninklijke Turn – Dansvereniging Populaire Halle vzw”, verkort KTDV Populaire Halle vzw.
Wedstrijd groep groeit : bijna iedereen behaalt een selectie Vlaams kampioenschap.
Marie Dehaseleer behaalde selectie voor groot Belgisch kampioenschap in het B niveau.